رفتن به بالا


دفتر پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان به منظور درگیر نمودن دانشجویان این مرکز آموزشی فرهنگی با کارهای عملی و به مرحله اجرا درآوردن آموخته هایشان و همچنین با هدف نهادینه نمودن سیاست های مهارت محوری و آشنایی عملی دانشجویان با دانسته های تئوری شان اقدام به برگزاری دومین دوره مسابقه عیب یابی...


انتخاب واحد:رشته های معماری و ساختمان و مکانیک دوشنبه مورخ 9/11/96رشته های کامپیوتر و الکتروتکنیک سه شنبه مورخ 10/11/96رشته های تربیت بدنی و حسابداری و امور اداری چهارشنبه مورخ 11/11/96 شروع کلاس ها: 14/11/96حذف و اضافه:28/11/96 لغایت 3/12/96پایان کلاس ها :24/3/97امتحانات پایان ترم :27/3/97 لغایت...