رفتن به بالا

تبریک روز معلم


نون و القلم و ما یسطرون به احترام تو و به پاس تمام بزرگواری هایت باید همیشه ایستاد و سر تعظیم فرود آورد. اگر بگوییم هر آنچه چه داریم و هر آنچه شدیم ازبرکت وجود توست سخن به گزافه نگفته ایم.معلم عزیز تو مشعلی هستی که نه تنها مقابل قدمهایمان بلکه دوردستها و آینده را هم روشن می کنی تا راه از بیراهه...


- نحوه برگزاری این دوره بصورت الکترونیکی و برخط می باشد که پس از ثبت نام دانشگاهیان، درخصوص آن اطلاع رسانی خواهد گردید - تمامی اساتید عضو هیات علمی، حق التدریس و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می توانند در این کارگاه شرکت نمایند - به شرکت کنندگان  ( مشروط به آنکه شصت درصد از نمره آزمون را کسب نمایند)...