رفتن به بالا


دانشجوی عزیز برای شرکت در آزمونهای آنلاین ترم دوم 1400 به نکات زیر توجه فرمایید: الف) کارت ورود به جلسه آزمون: برای تهیه کارت ورود به جلسه آزمون، باید از طریق سایت آموزشیار، اقدام به تسویه حساب نمایید: نکته 1: برای ورود به آموزشیار نیاز به برنامه آی گپ  دارید نکته2: نام کاربری همان شماره دانشجویی...